جنستیراژسایزقیمت(معمولی)زمان تحویلقیمت فوریزمان تحویل
پی وی سی 500 میکرون(2و)100086.5 × 57۳۴۵,۰۰۰5روز
پی وی سی 500 میکرون(2و)50086.5 × 572120005روز2300002روز
پی وی سی 300 میکرون(2و)50086.5 × 5720900010روز
پی وی سی 760 میکرون(2و)100089×577850005روز
پی وی سی 760 میکرون(2و)50089×575060005روز
پی وی سی برفکی (نیمه شفاف)(2و)50086.5×572250007روز
پی وی سی 760 میکرون(2و)25089×572970005روز
پی وی سی 760 میکرون متالیک(2و)50088.6×5767100015روز
کمک خواستن؟ با ما تماس بگیرید!
ارسال پیام